Andre Perler

Filmene i kategorien Andre Perler er meget forskellige.
Her er både gamle og nye film. Film med og uden lyd. Om ret forskellige emner.

Vi har grupperet dem efter hvilket sted, de foregår. 

God fornøjelse!

Faxe Kommunes Arkiver

- gemmer kilder til gode historier!